PelaajatRiku Uus-Leponiemi (mv)
Petteri Säntti (mv)

Antti Glad
Zakaria Abahassine
Jasin Abahassine
Joona Rautamies
Joona Ala-Porkkunen
Vesa-Matti Alhonen
Olli Koittola
Miko Kuosmanen
Roope Hietanen
Jan Rytilahti
Jesse Kopakkala
Kalle Kautto
Otto Piili
Pessi Kangasmetsä
Idriss Papy Nkunda
Mikko Mutka
Elias Reunamo

Toni Tahvanainen
Tomi Petrescu
Altin Pllana
Oskari Kainulainen
Mikael Luostarinen
Simon Walker
Petri Kataja
Tommi Kari
Timi Pettersson
Kangi Balalo